Թռչնագիր

Թռչնագիր

զարդագրի տեսակ, որի տառերը (հիմնականում գլխագիր) թռչունների պատկերներ են