During this period of isolation, we publish a list of children’s websites circulating on the Internet in Western Armenian, where parents and children alike can enjoy transcripts and audio recordings. If you cannot read Armenian, press translate at the end of the link.

Until we meet again at Hayashen.

Մեկուսացումի այս շրջանին, երբ հեռակայ ուսուցման, ընթերցումի եւ ընդհանուր զարգացման զանազան ծրագրեր կը հրամցուին ամէնուրեք՝ համացանցի վրայ արեւմտահայերէնով շրջանառութեան մէջ դրուած մանկապատանեկան կայքէջերու ցանկ մը կը հրապարակենք, ուր ուսուցողական եւ ժամանցային տեսանիւթեր եւ ձայնագրութիւններ տրամադրելի են ուսուցիչներու, ծնողներու եւ աշակերտներու համար, տան մէջ ժամանակը աւելի օգտակար ձեւով անցընելու նպատակով։

Հասցէները՝ իրենց բովանդակութեան մասին համառօտ բացատրութիւնով.-

https://soundcloud.com/a-sarkissian/

Այս հասցէին տակ կը գտնէք մանկագիր, մանկավարժ, Անահիտ Սարգիսեանի, ինքորոյն մանկական ձայնագրեալ խաղիկներու, խաղերգերու, երգերու, շուտասելուկներու, պատումներու հսկայական հաւաքածոյ մը մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի առաջին երկու տարիքի մանուկներուն համար։

https://www.facebook.com/parev.arev/

Անահիտ Սարգիսեանի Դիմագիրքի էջին վրայ տեղադրուած են Մարալ Քերովբեանի եւ Վահան Քերովբեանի հետ անոր պատրաստած մանկական շարժապատումները եւ զանազան այլ տեսանիւթեր եւ գրառումներ։ Նիւթեր, զորս կարելի է նաեւ գտնել Youtube-ի կամ vimeo-ի վրայ։

http://pokrig.org/

2014-ին Պոլսոյ Գարակէօզեան տան 100-ամեակի հիմնադրութեան առթիւ հիմքը կը դրուի ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին, որ այսօր հայկական եւ միջազգային գրականութենէ, արդի եւ աւանդական գրողներէ՝ արեւմտահայերէնով 100-է աւելի հէքեաթներ, առակներ, դիցաբանական պատումներ տրամադրելի կը դարձնէ, տեսանիւթերով։

http://www.e-ptit.com/

ՓԹԻԹ կայքէջը կը պարունակէ զանազան բնոյթի խաղեր՝ լեզուական, թուաբանական, տրամաբանական, ժամանցային։ Ունի հէքեաթներու, պատմութիւններու, առակներու եւ հանելուկներու բաժիններ, խաղերու միջոցաւ դաստիարակչական աշխատանք կատարող ճոխ բովանդակութիւն, որ միաժամանակ օգտակար ու հաճելի ժամանց կ՚ապահովէ։ www.e-ptit.com կայքէջը ծնունդ առած է ՓԹԻԹ մանկապատանեկան պարբերաթերթէն, որ հիմնուած է Պէյրութի մէջ 2010-ին։ Տպագիր տարբերակն ալ տակաւին կը շարունակէ լոյս տեսնել։

Լալան եւ Արան երկու տիպարներ են, որոնք կը մանուկներուն կը բացայայտեն աշխարհը, կը ճոխացնեն անոնց աշխարհագիտութիւնը, լեզուագիտութեամբ՝ գոյներու, ձեւերու, իրերու ընդմէջէն… որոնք երթալով կը ստանան անուն, պատկեր եւ ճանաչում։

https://www.lalanouaran.com/hy/

Այս կայքէջերու կողքին կան նաեւ կարգ մը անհատական նախաձեռնութիւններ, ինչպէս՝ Ալիք Արզումանեանի կողմէ պատմուած պատմութիւնները հետեւեալ հասցէին՝

https://www.youtube.com/channel/UCi13BUvILgNqhloltxVUr-g

Ալիք Արզումանեան տեսերիզի միջոցով կ՚ընթերցէ նաեւ օտար գրականութենէ արեւմտահայերէնի թարգմանուած պատմութիւններ, օտար լեզուով բնագիրին վրան հայերէն բնագիրը տեղադրուած կամ երբեմն ալ՝ անգլերէնով գրուած գիրքէն ուղղակի թարգմանութեամբ։

Նոյնն է պարագան Լիզա Մանոյեանի հետեւեալ հասցէով տեսանիւթերուն՝

https://www.youtube.com/channel/UCcc6L5GVQPgvhy8hTGxgAew

http://armlands.com/

Սոյն կայքէջը եւս կը հրամցնէ արեւմտահայերէնի դասեր եւ նիւթեր, ընթերցումներ, գիտական տեղեկութիւններ հարցում-պատասխանի ձեւին տակ։

http://aghvorpaner.com/

Իւրայատուկ կայքէջ մը, որ իւրաքանչիւր օրուան յարմար բառ մը, եզր մը, գաղափար մը, միջազգային հասարակութիւնը յուզող ընկերային հարց մը, դատ մը կը ներկայացնէ պիտակով մը կամ պատկերով մը, որուն կ՚ընկերանայ շատ կարճ խօսքը կամ բառը՝ աղուոր բաները։

See Translation