Հայկական Տեղեկատւութիւն և Խորհուրդի Կեդրոն-ի ՀԱՅԱՇԷՆ Սրահում ` Մարտ 2019 թւականի` Հայ Ժողովրդի Պատմութիւն, Մշակոյթ և Ժառանգութիւն Կիրակնօրեայ դասախօսութիւնների շարանին զուգընթաց ` Մարտ 17 և 24-ին ցուցադրւեցին XIX-XX դարի Պատմական Հայաստանի օջախների ժողովրդական տարազներ կրող տիկնիկներ:
Հաւաքածոյի գաղափար և աշխատանքի հեղինակն է Ալիս Մարտիրոսեանը, ով ծնւել է Պարսկաստանում և 1971-ից հաստատւել է Լոնդոնում (Մեծն Բրիտանեա) և գտնում է, որ այս միջոցով հայ մատաղ սերնդին ծանօթացնել հայ ժողովրդական մի տարբեր ստեղծագործական արւեստի և արհեստի , որը ստեղծագործութիւնն է գիւղաբնակ և քաղաքաբնակ հասարականութեան միջոցով . ստեղծւած առօրեայ և կլիմայական երևոյթներից պատսպարւելու նկատառումներով և միևնոյն ժամանակ ցուցաբերելով գեղեցկասիրութիւն և հմտութիւն , նախ մշակելու հումքը ` օրինակ մետաքսը, բուրդ և բամբակը . թելեր մանելու և կտորատեսակներ հիւսելու և արդիւնքում ստեղծել առօրեայ հագուստներ , միաժամանակ չանտեսելով կանանց երկար ծամերի և գլխահարդարումը:
Տարազների աղբիւրները եղել են բազմաթիւ ձեռանկար գրքեր, պարբերականներ և նա և համացանցը:

Dolls wearing national costumes of the 19th-20th centuries were shown at the Centre of Armenian Information and Advice (HAYASHEN) hall on March 17 and 24, 2019, to accompany a series of Sunday lectures on Armenian History, Culture and Heritage.

Alice Martirosian, who was born in Persia and has been living in London since 1971, believes that in this way, she introduces the Armenian young generation to a variety of Armenian folk art and craft, which is a creation of urban and urban societies. These costumes were made for the purpose of protecting from everyday activities and weather, and at the same time to show the appreciation of beauty and the skill, for example of working with raw materials, such as silk, wool and cotton. As a result of knitting yarn and knitting fabrics, daily clothes were made, while not forgetting dressing women’s long hair.

Sources for making the doll costumes came from lots of handmade books, periodicals as well as the Internet.